Traži

Idealna probojna armatura.Schöck Bole®.

Probojna armatura Schöck Bole®: protiv probijanja kod ravnih stropnih ploča
Probojna armatura Schöck Bole®: protiv probijanja kod ravnih stropnih ploča

Točkasto oslonjene ravne stropne ploče kod industrijskih i gospodarskih objekata imaju mnoge prednosti kad je riječ o slobodnom oblikovanju tlocrta. One omogućuju izvedbu nenosivih pregradnih zidova, smanjenje troškova oplate i armature, pojednostavljenu gradnju ispod stropne ploče i potpunu iskoristivost visine katova.

Problem probijanja koji je ključan kod ove konstrukcije može se ekonomično i sigurno riješiti probojnom armaturom Schöck Bole®. Probojna armatura Bole® sastoji se od dvoglavih svornjaka odnosno sidra, čiji se pravilan položaj osigurava pomoću odmičnih štapova. Zahvaljujući razmaknicama, armatura se može ugraditi već nakon polaganja donjeg, a prije postavljanja gornjeg sloja armature.

To znači jednostavniju ugradnju i uštedu vremena na gradilištu. Osim prokušanog standardnog proizvoda Bole®, osmislili smo i druge varijante probojne armature. Tako je sustav Bole® Tip U prikladan za ugradnju prije armature u polju. Sustav Bole® Tip O prikladan je za ugradnju nakon polaganja gornjeg sloja armature, a sustav Bole® Tip F koristi se za ugradnju u montažne stropne ploče u proizvodnji gotovih elemenata.

Svi Tipovi probojne armature Bole® isporučuju se spremni za ugradnju i omogućavaju sigurno rješenje problema probijanja kod ravnih stropnih ploča.

BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg

Imate li kakvo pitanje? Želite li individualno savjetovanje?

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr

Podloge za projektiranje Schöck Bole®

Tehnička dopuštenja

Europsko tehničko dopuštenje Schöck Bole® ETA 13/0076

pdf, 4,71 MB (10.06.2013)
Software

Software Schöck Bole®

Version 2.12.00
exe, 26,36 MB (24.02.2016)
Izjava o svojstvima

Izjava o svojstvima Schöck Bole®

pdf, 48,07 KB (19.12.2016)