Traži

Bole® Tip O

Probojna armatura za ugradnju na gradilištu: Bole® Tip O

Probojna armatura Schöck Bole® Tip O ugrađuje se nakon postavljanja donje i gornje armature stropa. Ovakva ugradnja posebno je prikladna kod debljine stropa do 30 cm i kod srednjeg stupnja armature. Dostavljeni proizvod spreman je za ugradnju, a za montažu nisu potrebni nikakvi dodatni dijelovi. Schöck Bole® Tip O pogodan je za ugradnju na gradilištu.

Prednosti

  • jednostavnije projektiranje, jednostavnije vođenje armature, jednostavnije izvođenje građevinskih radova
  • brže i povoljnije postavljanje oplate, moguća oplata za velike površine
  • mala debljina ploče moguća je zbog viših nosivosti
  • jednostavna gradnja interijera bez podvlaka i pojačanja vrha stupa.
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg

Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr