Traži

Schöck Isokorb® Tip K-BH

Schöck Isokorb® Tip K-BH s tlačnim ležajem HTE-Compact®: termoizolacijski element za slobodno isturene balkone sa skokom u visini

Schöck Isokorb® Tip K-BH s tlačnim ležajem HTE-Compact® i debljinom izolacijskog tijela od 80 mm nosivi je termoizolacijski element za slobodno isturene balkone sa skokom u visini ka stropu prema gore. Balkon leži više od stropne ploče. Schöck Isokorb® Tip K-BH prenosi negativne momente i pozitivne poprečne sile.

Prednosti

  • dostupne su standardne visine od 160 mm – 250 mm, dok su daljnje visine i konstrukcije moguće na zahtjev 
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • dostupno i u razredu otpornosti na požar REI 120
  • detaljne projektne podloge

Podloge za projektiranje Schöck Isokorb® Tip K-BH

CAD nacrti 3D

3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-BH50 (DXF)

zip, 124,97 MB (03.09.2014)
CAD nacrti 3D

3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-BH100 (DXF)

zip, 126,50 MB (03.09.2014)
CAD nacrti 3D

3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-BH150 (DXF)

zip, 126,57 MB (03.09.2014)
CAD nacrti

CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-BH (DXF)

zip, 4,07 MB (23.07.2014)
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg

Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr