Traži
BIL_BOL_PRO_Bole-U-12-160-3_ZF3_V2_16z9_FHD.jpg

Schöck Bole® Tip U

Probojna armatura Schöck Bole® Tip U ugrađuje se prije polaganja donjeg sloja armature. Praktične razmaknice isporučuju se besplatno i mogu se jednostavno nataknuti. Probojna armatura Schöck Bole® Tip U prikladna je za ugradnju u proizvodnji montažnih elemenata i kod debelih stropnih ili donjih ploča.

više
Prednosti
  • jednostavna ugradnja: odozgo nakon polaganja donjeg sloja armature 
  • visoki komfor kod montaže: postolja između svornjaka su pomična i mogu se okretati
  • optimalna sigurnost ugradnje: kompletne probojne letvice omogućuju najbolju moguću preciznost u postavljanju svornjaka
  • rađeno po mjeri: montažni elementi omogućuju jednostavnu i brzu ugradnju na gradilištu i u proizvodnji montažnih dijelova
  • zastavica s uputom: na prvom svornjaku s točnom oznakom Tipa
  • prikladan za sve potrebe: betonski pokrov ostaje čist zahvaljujući razmaknicama
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr