Traži
BIL_NEWS_Produktmotiv_KST_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® Tip KST.Za termičko odvajanje od čeličnih nosača.

Schöck Isokorb® Tip KST nosivi je termoizolacijski element za priključak slobodno isturenih čeličnih nosača na čelične konstrukcije u novogradnji i modernizaciji. Tako se mogu proizvesti čelične konstrukcije, a prodirući dijelovi nosivog sustava, kao primjerice nadstrešnice, prečke kod okvirnih konstrukcija ili balkoni, mogu se pouzdano termički odvojiti i time minimalizirati toplinski mostovi.

više

Schöck Isokorb® Tip KST za građevine od čelika sastoji se od modula KSTZ za vlačnu silu i KSTQ za prijenos poprečnih i normalnih sila. Broj i raspored elemenata u konstrukciji ovise o veličini profila i o veličinama presjeka.

Zahvaljujući modularnoj gradnji Schöck Isokorb® tip KST može se prilagoditi svim veličinama profila i zahtjevima nosivosti.

BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Imate li kakvo pitanje? Želite li individualno savjetovanje?

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr

Prednosti
BIL_IK_PRO_Isokorb-Typ-KST_16z9_FHD.jpg
  • visoka nosivost i pouzdana toplinska zaštita zahvaljujući primjeni nehrđajućeg čelika
  • raznolike mogućnosti ugradnje u novogradnji, modernizaciji i posebnim primjenama
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • jednostavna montaža, kao kod uobičajenih priključaka čeonih ploča – za sve uobičajene čelične profile
  • modularna ugradnja zahvaljujući zasebnim izolacijskim međudijelovima za individualno podešavanje visine na licu mjesta
Podloge za projektiranje Schöck Isokorb® Tip KST
Tehničke informacije
Tehničke informacije Schöck Isokorb® tipovi KS, QS, KST
pdf, 18,20 MB (27.09.2018)