Traži
Schöck Isokorb® Tip K-WO s tlačnim ležajem HTE-Compact® - priključak na armiranobetonske zidove.

Schöck Isokorb® T Tip K-WO

Schöck Isokorb® T Tip K-WO s tlačnim ležajem HTE-Compact® i debljinom izolacijskog tijela od 80 mm nosivi je termoizolacijski element za slobodno isturene balkone ili nadstrešnice s priključkom na zid prema gore. Prenosi negativne momente i pozitivne poprečne sile.

više
Prednosti
  • dostupne su standardne visine od 160 mm – 250 mm, dok su daljnje visine i konstrukcije moguće na zahtjev 
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • dostupno i u razredu otpornosti na požar REI 120
  • detaljne projektne podloge
Podloge za projektiranje Schöck Isokorb® T Tip K-WO
CAD nacrti 3D
3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-WO (DXF)
zip, 138,89 MB (01.09.2014)
CAD nacrti
CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip K-WO (DXF)
zip, 1,49 MB (23.07.2014)
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr