Traži
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-QL-V3-REI120-H200-10_ZF1_V3_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® T Tip Q

Schöck Isokorb® T Tip Q s tlačnim ležajem HTE-Compact® i debljinom izolacijskog tijela od 80 mm nosivi je termoizolacijski element za prijenos poprečne sile kod poduprtih balkona, lođa, kao i kod mjestimično visokih poprečnih sila.

više

Sljedeći Q-tipovi su raspoloživi:

QL: za prijenos pozitivnih poprečnih sila kod linijskog oslanjanja
QP: za prijenos pozitivnih poprečnih sila kod točkastog oslanjanja
QL-VV: za prijenos pozitivnih i negativnih poprečnih sila kod linijskog oslanjanja
QP-VV: za prijenos pozitivnih i negativnih poprečnih sila kod točkastog oslanjanja

Prednosti
  • dostupne su standardne visine od 160 mm – 250 mm, dok su daljnje visine i konstrukcije moguće na zahtjev 
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • dostupno i u razredu otpornosti na požar REI 120
  • detaljne projektne podloge
Podloge za projektiranje Schöck Isokorb® T Tip Q
CAD nacrti 3D
3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip Q (DXF)
zip, 2,65 MB (01.09.2014)
CAD nacrti 3D
3D CAD nacrti Schöck Isokorb® Tip QP (DXF)
zip, 3,04 MB (01.09.2014)
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr