Traži
BIL_NEWS_Produktmotiv_KST_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® T Tip S.Za termičko odvajanje čeličnih nosača.

Schöck Isokorb® T Tip S nosivi je termoizolacijski element za priključak slobodno isturenih čeličnih nosača na čelične konstrukcije u novogradnji i modernizaciji. Tako se mogu proizvesti čelične konstrukcije, a prodirući dijelovi nosivog sustava kao primjerice nadstrešnice, prečke kod okvirnih konstrukcija ili balkoni, mogu se pouzdano termički odvojiti čime se minimaliziraju toplinski mostovi.

više

Schöck Isokorb® T Tip S za građevine od čelika sastoji se od modula S-N za vlačnu silu i S-V za prijenos poprečnih i normalnih sila. Broj i raspored elemenata u konstrukciji ovise o veličini profila i o veličinama presjeka.

Zahvaljujući modularnoj gradnji Schöck Isokorb® T Tip S može se prilagoditi svim veličinama profila i zahtjevima nosivosti.

BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Imate li kakvo pitanje? Želite li individualno savjetovanje?

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr

Prednosti
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-S-R0-X80-D16-20-Ensemble_ZF4_V1_16z9_FHD.jpg
  • visoka nosivost i pouzdana toplinska zaštita zahvaljujući primjeni nehrđajućeg čelika
  • raznolike mogućnosti ugradnje u novogradnji, modernizaciji i posebnim primjenama
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • jednostavna montaža, kao kod uobičajenih priključaka čeonih ploča – za sve uobičajene čelične profile
  • modularna ugradnja zahvaljujući zasebnim izolacijskim međudijelovima za individualno podešavanje visine na licu mjesta
Podloge za projektiranje Schöck Isokorb® T Tip S
Tehničke informacije
Tehnicke informacije Schöck Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije
pdf, 8,10 MB (14.10.2019)