Traži
BIL_IK_PRO_Isokorb-T-WL-M2-V2-R90-H1250-L160-10_ZF0-6_V2_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® T Tip W

Schöck Isokorb® T Tip W nosivi je termoizolacijski element s debljinom izolacijskog tijela od 80 mm za isturene zidne plohe. Element prenosi negativne momente i pozitivne poprečne sile. Dodatno se prenose horizontalne poprečne sile. Schöck Isokorb® T Tip W sastoji se od najmanje tri dijela. Ovisno o visini, može biti potreban i dodatni izolacijski međudio.

više
Prednosti
  • ovisno o zahtjevu, dostupno u četiri stupnja nosivosti 
  • građevinsko odobrenje Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
  • dostupno i u razredu otpornosti na požar R90 
  • detaljne projektne podloge
BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr