Traži
BIL_HIGHLIGHT_Produktmotiv_IK_KS_16z9_FHD.jpg

Schöck Isokorb® XT/T Tip SK, SQ.Čelični i drveni spojevi sa armiranim betonom.

Schöck Isokorb® XT/T Tip SK, SQ minimizira toplinske mostove na spoju isturenih čeličnih i drvenih konstrukcija s armiranobetonskim građevnim elementima. Inovativno učvršćenje svaku čeličnu i drvenu konstrukciju čini dugovječnom, sigurnom i optički savršenom, omogućujući pritom visok stupanj predgotovljenja. Time se vrijeme montiranja na gradilištu reducira na minimum. Zahvaljujući visokoj nosivosti može se bez problema riješiti tehničko i građevinsko-fizikalno oblikovanje modernih balkona.

više

Opširne projektne podloge, softver za projektiranje i uputstvo za ugradnju osiguravaju sigurno projektiranje i izvedbu.

BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr

Downloads Schöck Isokorb® T Tip SK, SQ
Tehničke informacije
Tehnicke informacije Schöck Isokorb® za celicne i drvene konstrukcije
pdf, 8,10 MB (14.10.2019)