Traži

Predstavljamo: SAVICA A4. STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA

News_Savica_Panorama_470x260px_RGB_Newsseite
News_Savica_5_470x260px_RGB_Newsseite
Stambeno poslovna građevina Savica A4 nalazi se u južnom dijelu naselja Savica u Lstovskoj ulici na čestici veličine 6 857 m2.


Projekt:  Stambeno-poslovna građevina Savica
Lokacija:  Zagreb
Naručitelj:  Zagrebgradnja d.o.o.
Izvođač:  Zagrebgradnja d.o.o.
Arhitekt:  Igor Franić, Studio za arhitekturu d.o.o.
Suradnici:  Tajana Derenčinović Jelčić, Andreja Dodig,Petar Reić, Simona Sović Štos, Zorana Zdjelar
Izvedba:  2012
Statika:  Alan Sorić

Tlocrtni oblik objekta uvjetovan je sagledavanjem postojeće tipologije izgradnje u ovom dijelu grada, te poštivanjem zatečenog karaktera. Prilagodba mjerilu postojećih objekata predstavlja osnovu pri koncipiranju građevine. Postavom osnovnog volumena te odnosom prema postojećoj visokoj izgradnji, nastojala se ostvariti struktura koja odgovara zatečenoj tipologiji, ali i formira kvalitetno poticajno stambeno susjedstvo.

Visina građevine je Po+Pr+8. U podzemnim etažama nalaze se garaže, stanarska spremišta i servisi, prizemni dijelovi su trgovačko-ugostiteljski, dok je preostalih osam etaža stambene namjene.
U skladu s današnjim sistemima gradnje i veličinom građevine osnovnu nosivu konstrukciju čine zidovi, stupovi i grede od arm. betona te monolitne stropne ploče. Pregradne stijene su od opeke. Krov je oblikovan kao ravan, s minimalnim padom i sustavom odvodnje oborinskih voda.

Fasadni zid je od blok opeke, obloga po sistemu 'SAMOTERM', završna obrada akrilatna žbuka. Na dijelovima pročelja kao završna obloga je StoDeco .

S obzirom na pretežno stambenu namjenu objekta sa 160 stambenih jedinica, projektom su predviđeni konzolni balkoni na većem dijelu pročelja zgrade. Kako bi se sprijećila pojava toplinskih mostova na spojevima balkonskih ploča i unutarnjih stropnih ploča, na mjestu priključka ugrađeni su Schöck Isokorb® elementi za armirano betonske balkone. Ovim rješenjem konstruktivno je prekinut toplinski most.

Na slijedećem linku možete pogledati još neke od odabranih referentnih objekata.

Schöck reference