Traži

Podloge za projektiranje

Ovdje možete preuzeti najvažnije projektne podloge. Odaberite kategoriju dokumenta i tip proizvoda - ako je prikazan.

43 Pronađeni su unosi
Software
Mircosoft Framework 2.0
exe, 22,42 MB (16.03.2011)
Prospekti
Katalog proizvoda
pdf, 4,02 MB (20.06.2017)
Uputstva za ugradnju
Uputa o ugradnji Schöck Isokorb® XT tip A
pdf, 3,81 MB (18.10.2019)
Građevinska fizika
Parametri građevinske fizike Schöck Isokorb® XT za konstrukcije od armiranog betona
pdf, 497,92 KB (07.10.2019)
Građevinska fizika
Parametri građevinske fizike Schöck Isokorb®-a RT za sanaciju
pdf, 65,78 KB (07.10.2019)

Europsko tehničko dopuštenje Schöck Isokorb® 80mm, 120 mm - ETA 17/0262
pdf, 2,67 MB (08.04.2019)