Traži

Podloge za projektiranje

Ovdje možete preuzeti najvažnije projektne podloge. Odaberite kategoriju dokumenta i tip proizvoda - ako je prikazan.

47 Pronađeni su unosi
Software
Mircosoft Framework 2.0
exe, 22,42 MB (16.03.2011)
Uputstva za ugradnju
Uputa o ugradnji Schöck Isokorb® XT tip A
pdf, 3,81 MB (18.10.2019)
Građevinska fizika
Parametri građevinske fizike Schöck Isokorb® XT za konstrukcije od armiranog betona
pdf, 497,92 KB (07.10.2019)
Građevinska fizika
Parametri građevinske fizike Schöck Isokorb®-a RT za sanaciju
pdf, 65,78 KB (07.10.2019)
CAD nacrti
CAD nacrti Schöck Isokorb® XT Tip Z (DXF)
zip, 202,15 KB (05.02.2020)
CAD nacrti
CAD nacrti Schöck Isokorb® XT Tip SK (DXF)
zip, 1,01 MB (05.02.2020)
CAD nacrti
CAD nacrti Schöck Isokorb® XT Tip SQ (DXF)
zip, 428,67 KB (05.02.2020)
CAD nacrti
CAD nacrti Schöck Isokorb® XT Tip A (DXF)
zip, 889,00 KB (04.02.2020)