Traži

Podloge za projektiranje

Ovdje možete preuzeti najvažnije projektne podloge. Odaberite kategoriju dokumenta i tip proizvoda - ako je prikazan.

38 Pronađeni su unosi
Software
Mircosoft Framework 2.0
exe, 22,42 MB (16.03.2011)
Prospekti
Katalog proizvoda
pdf, 4,02 MB (20.06.2017)
Uputstva za ugradnju
Uputa o ugradnji Schöck Isokorb® Tip ABXT
pdf, 3,81 MB (18.02.2019)

Europsko tehničko dopuštenje Schöck Isokorb® 80mm, 120 mm - ETA 17/0262
pdf, 2,67 MB (08.04.2019)
Prospekti
Prospekt Schöck Isokorb® Izolacija i nosivost
pdf, 594,29 KB (06.08.2019)
Prospekti
Prospekt Schöck Isokorb® Građevinska fizika
pdf, 1,22 MB (29.06.2018)
Prospekti
Smjernice za projektiranje Schöck Isokorb®
pdf, 514,35 KB (29.06.2018)
Tehničke informacije
Preddimenzioniranje balkona Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona
pdf, 238,65 KB (06.08.2019)
Tehničke informacije
Tablice racunskih otpornosti za projektiranje Schöck Isokorb®
pdf, 435,74 KB (16.05.2019)