Traži
Schöck Tronsole® Tip Z: izolacija udarnog zvuka između podesta i zida

Schöck Tronsole® Tip Z

Schöck Tronsole® Tip Z omogućuje zvučnoizolacijski priključak stubišnog podesta na stubišni zid (ziđe ili beton). Zvučno-tehničko odvajanje za optimalno smanjenje udarnog zvuka. Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji udarnog zvuka, plivajući estrih na međupodestu više nije potreban. Time se ubrzava proces gradnje.

više
Prednosti
  • Elastomerni ležaj Schöck Elodur® za izvrsnu zaštitu od udarnog zvuka.
  • Novi nosivi element s integriranim razmaknicama za sigurnu i jednostavnu ugradnju.
  • Dodatni Tipovi za podizne i horizontalne sile.
  • Kad je ugrađen, Tronsole® nestaje na visini podesta od 180 mm – za nesmetan raspored reški.
  • Neprekinuti priključni okviri za priključak bez zvučnih mostova s dilatacijskom pločom Tronsole® Tip L-250, kako bi se minimalizirala opasnost od zvučnih mostova.
  • Udovoljava zahtjevima razreda otpornosti na požar R90 (kod odgovarajuće armature podesta
  • Sa svim Tronsole® Tipovima stube postižu stupanj kakvoće zvučne zaštite III prema standardu VDI 4100 (što odgovara razredu B Njemačkog društva za akustiku DEGA). S pojedinim vrstama proizvoda moguće je čak ostvariti standarde razreda A prema normama društva DEGA.
  • Svi su ležajevi optimirani po pitanju geometrije i recepture. Time svi proizvodi postižu slično smanjenje udarnog zvuka od ΔLw* ≥ 27 dB do ΔLw* ≥ 34 dB. Za sigurnu zaštitu od udarnog zvuka.
  • Svi su proizvodi ispitani prema novoj normi DIN 7396. Zahvaljujući tome, projektanti i izvođači imaju na raspolaganju usporedive i pouzdane vrijednosti zvučne izolacije.

 

Stubišni sustavi
Poslušajte razliku.
Usporedba izolacije udarnog zvuka.

Postupak testiranja kvalitete zvučne izolacije za elemente zvučne izolacije za masivne stube opisan je u normi DIN 7396 "Testiranje građevinske akustike – postupci testiranja za akustičnu karakterizaciju izolacijskih elemenata za masivne stube", izdanje 06-2016. Svi Tipovi proizvoda Schöck Tronsole® testirani su novim postupkom.

Schöck Elodur®
Schöck Elodur®

Schöck Elodur® je elastomerni ležaj posebno razvijen za zaštitu od udarnog zvuka, koji predstavlja značajnu komponentu sustava Schöck Tronsole®. Nasuprot uobičajenim ležajevima za izolaciju udarnog zvuka, pomoću sustava Schöck Tronsole® postiže se oko 10 dB jača zvučna izolacija zahvaljujući ugradnji elastomera Schöck Elodur®. To odgovara otprilike polovini subjektivno percipirane jačine zvuka.

BIL_MA_Unterhofer--Michael-2017_16z9_FHD.jpg
Hotline: tehnika primjene

Katančićeva 30

10430 Samobor

Telefon: +385 1 3378 924

Telefaks: +385 1 3378 925

E-mail: info@schoeck.hr